identifikačné údaje


ELCOMP trade, s.r.o.
prevádzkáreň:
P. O. Hviezdoslava 23 
018 51 Nová Dubnica
sídlo: Gorkého 52       
01851 Nová Dubnica  
IČO:3633824            
DIČ:2021797129       
IČ DPH:SK2021797129
obch.reg.Okr.súdu Trenčín,
oddiel: Sro, vl.č.14452/R
bankové spojenie:
ČSOB, a.s.
IBAN:SK8975000000004003676354
BIC/SWIFT:CEKOSKBX
 


kontakty


 

posledná aktualizácia: 1.10.2022