o firme


fakturačné údaje


ELCOMP trade, s.r.o.
sídlo: Gorkého 52       
01851 Nová Dubnica  
IČO:36333824            
DIČ:2021797129       
IČ DPH:SK2021797129
obch.register Okr.súdu Trenčín,
oddiel: Sro, vl.č.14452/R

bankové spojenie:
ČSOB, a.s.
IBAN:SK8975000000004003676354
BIC/SWIFT:CEKOSKBX
 

kontakty


 

posledná aktualizácia: 1.1.2023